• Mapa strony
  • Strona główna
  • Logowanie
  • Poleć znajomemu

Kategorie:

zaawansowane

Cmentarz wojenny nr 123 Łużna - Pustki nominowany do Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Europejski Panel Niezależnych Ekspertów  w dniu 2 grudnia 2015 r. nominował Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki do Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE). Ceremonia wręczenia tytułów odbędzie się w kwietniu 2016 r. w Brukseli. Cmentarz otrzymał to prestiżowe wyróżnienie wśród dziewięciu innych obiektów historycznych znajdujących się w państwach takich jak Chorwacja, Republika Czeska, Portugalia, Austria, Estonia, Węgry, Belgia, Francja. Osiem pozostałych miejsc, które w 2015 r. zostały wybrane do uhonorowania ZDE to: Stanowisko archeologiczne i Muzeum człowieka neandertalskiego w Krapinie (Chorwacja), Zamek Przemyślidów w Ołomuńcu i Muzeum Archidiecezjalne (Czechy), Przylądek Sagres (Portugalia), Pałac Hofburg (Austria), Historyczny kompleks budynków uniwersyteckich w Tartu (Estonia), Akademia Muzyczna im. Franciszka Liszta (Węgry), Organizacja Mundaneum (Belgia) i Dzielnica europejska w Strasburgu (Francja). Dołączają one do dotychczasowej listy dwudziestu obiektów, którym przyznano Znak w ciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie w Polsce znajdują się już 3 obiekty, które posiadają ZDE to jest  Unia Lubelska, Historyczna Stocznia Gdańska i Konstytucja 3 Maja, co czyni Polskę liderem wśród państwa Unii Europejskiej w tym względzie z uwagi na fakt, iż na całym świecie jest 29 wyróżnionych obiektów. 


Procedowanie o znak jest procesem złożonym i odbywa się na szczeblu krajowym i na szczeblu Unii Europejskiej. Wniosek o nadanie znaku kierowany jest do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, gdzie wyznaczono krajowego Koordynatora. Wniosek został przygotowany przez Pracowników Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod kierownictwem Dyrektor Wydziału, przy współpracy z historykami, profesorami i Urzędem Gminy Łużna. Organ krajowy w toku selekcji wstępnej  wybiera maksymalnie 2 obiekty i rekomenduje na poziom europejski, do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Regionów. Ostateczny wybór dokonuje Europejski Panel Niezależnych Ekspertów w ramach odpowiedzialności Komisji Europejskiej.   

Kto może otrzymać znak?
ZDE przyznaje się na podstawie trzech kategorii kryteriów jakimi są symboliczna europejska wartość obiektu, jakość projektu proponowanego w celu wspierania jego europejskiego wymiaru i jakość planu pracy. Znak Dziedzictwa Europejskiego przyznawany jest obiektom, które odegrały znaczącą rolę w historii Europy i tworzenia Unii Europejskiej,  przyczyniają się do pomagania obywatelom europejskim, a zwłaszcza młodzieży, w uzyskiwaniu wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie kulturowym, o historii Europy, o budowaniu Unii Europejskiej, a także o wartościach demokratycznych i prawach człowieka stanowiących podstawę procesu integracji europejskiej.  

Celem ustanowienia Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest m.in. stworzenie nowych możliwości dla obywateli Europy, a zwłaszcza młodzieży, służących zdobywaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym, wspólnej historii oraz wartościach i roli Unii Europejskiej. Znak ma wspomóc rozwój turystyki kulturalnej, potencjalnie przynosząc korzyści gospodarcze. 
Zabytkowy cmentarz wojenny będzie podkreślał znaczenie historii i miejsca dla całej Europy, przyczyni się do atrakcyjności oraz gospodarczego i zrównoważonego rozwoju Gminy Łużna, regionu Małopolska m.in. poprzez turystykę kulturalną.
Realizacja działań zaplanowanych w złożonym projekcie wpłynie na podniesienie świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego wśród obywateli europejskich, edukację historyczną pokoleń o różnym doświadczeniu, integrację społeczeństw, wymianę doświadczeń. Wyróżnienie cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki wraz z odbudowaną kaplicą cmentarną - gontyną, jako miejsce wielonarodowego dziedzictwa kulturowego nie tylko wzmocni wizerunek obiektu ale też przyczyni się do rozpowszechnienia w Polsce i Europie informacji o całym systemie Cmentarzy Wojennych z okresu I Wojny Światowej w Małopolsce i na Podkarpaciu i europejskich wartościach jakie sobą przedstawiają. Wzmocni się pozycja Gminy Łużna, Powiatu Gorlice, regionu Małopolska jako wyjątkowego zakątka, gdzie widoczna jest integracja społeczna, integracja młodego pokolenia, oraz integracja wielu narodów, wokół wielonarodowego dziedzictwa kulturowego.  Nominacja zobowiązuje, ale daje też prestiż i szansę na dalszy wielokierunkowy rozwój  małej ojczyzny, gminy i regionu.   
 

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty