• Mapa strony
 • Strona główna
 • Logowanie
 • Poleć znajomemu

Kategorie:

zaawansowane

Projekt pn. „Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej”

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu pn. „Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej”

Celem projektu jest promocja małopolskiej oferty turystyki religijnej na rynku międzynarodowym oraz wykreowanie wizerunku Krakowa i Małopolski jako atrakcyjnego centrum turystyki     religijnej o znaczeniu europejskim.

Projekt współfinansowany  z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 8.1. Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej.

Okres realizacji projektu: 2011 – 2013

Całkowita wartość projektu: 1 103 847,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE (75%): 793 760,09 zł

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Partner: Gmina Miejska Kraków

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • opracowanie katalogów i mapy turystycznej, prezentujących obiekty i miejsca kultu religijnego w Małopolsce (6 wersji językowych: polska, angielska, włoska, hiszpańska, francuska i portugalska) w nakładzie 104 000 egz.
 • wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych (5 300 szt.)
 • organizacja w październiku 2012 r. w Hiszpanii (w Madrycie) i w kwietniu 2013 r. we Włoszech (w Mediolanie) spotkań branżowych typu workshop adresowanych do branży turystycznej oraz organizatorów wyjazdów religijnych i pielgrzymek.
 • uruchomienie portalu internetowego prezentującego ofertę religijną Małopolski www.sacrum.vistmalopolska.pl. (w 6 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej i portugalskiej).
 • organizacja w dniach od 4 – 25 sierpnia 2013 r. akcji promocyjnej Krakowa
  i Małopolski w głównych centrach religijnych Europy (Wiedeń, Loreto, Fatima, Santiago de Compostela, Lisieux) z wykorzystaniem Mobilnego Muzeum Jana Pawła II
 • przygotowanie oraz emisja w kanale Discovery we Włoszech i w Hiszpanii filmu
  pt. „Śladami Jana Pawła II” (25 emisji we Włoszech i 28 emisji w Hiszpanii).
 • organizacja w październiku 2013 r. w Krakowie międzynarodowej konferencji naukowo – branżowej poświęconej turystyce religijnej pn. „Turystyka religijna jako element integracji kulturowej.

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty