• Mapa strony
  • Strona główna
  • Logowanie
  • Poleć znajomemu

Kategorie:

zaawansowane

Małopolska wielu kultur i religii

Małopolska w swej długiej, ponad tysiącletniej historii stała się domem dla wielu mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych.

Była od zawsze regionem pogranicza – tu spotykały się i twórczo łączyły różne kultury, tu znaleźli swe miejsce wyznawcy prawosławia, judaizmu czy członkowie kościołów protestanckich. Małopolska stała się w ten sposób Małą Ojczyzną mieszkających tu Ormian, Żydów, Słowaków, Romów, Łemków i Ukraińców. Bogate tradycje tolerancji znalazły odbicie w działalności św. Jana Pawła II. Ojciec Święty spotykał się z prawosławnym patriarchą i z przedstawicielami kościołów ewangelickich. Jako pierwszy papież w historii odwiedził synagogę i świątynię islamską. Miał również kontakt z przedstawicielami wielu innych religii, zawsze głosząc przesłanie szeroko pojętego ekumenizmu. Wędrując po całym regionie, nieraz będziemy mieli sposobność trafienia do miejsc, gdzie wciąż żyją mniejszości – także religijne – lub chociaż pamięć o nich. Zwiedzimy świątynie różnych wyznań, odwiedzimy cmentarze i zobaczymy wiele innych obiektów. Warto także odwiedzić liczne w regionie placówki muzealne oraz parki etnograficzne (skanseny), w których zebrano przykłady budownictwa regionalnego różnych grup etnograficznych i etnicznych. Kultura mniejszości wciąż jest żywa i propagowana podczas wielu wydarzeń artystycznych i festiwali.

Zobacz interpretację "Inny w czasie, inny w przestrzeni. Wielokulturowość w Małopolsce" na Wirtualnych Muzeach Małopolski

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty