• Mapa strony
  • Strona główna
  • Logowanie
  • Poleć znajomemu

Kategorie:

zaawansowane

Z tradycją w nowoczesność – Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali.

Tytuł projektu: „Z tradycją w nowoczesność – Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej”
Okres realizacji: 13.03.2017 r. – 31.12.2018 r.
Beneficjent: Gmina Korzenna
Całkowity koszt zadania: 3 644 885,40 zł
Kwota dofinansowania: 2 101 281,38 zł (współfinansowanie UE ze środków EFRR: 1 961 195,95 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 140 085,43 zł).

Lokalizacja:
Województwo Małopolskie, Powiat Nowosądecki, Gmina Korzenna, miejscowość Lipnica Wielka. 

Cel bezpośredni projektu:
Ochrona i opieka nad zabytkami poprzez stworzenie dla mieszkańców regionu ośrodka kultury galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku pod nazwą „Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej” w drodze odrestaurowania zabytkowego parku i dworu w Lipnicy Wielkiej oraz prezentację dziedzictwa kulturowego regionu.

Krótki opis zakresu rzeczowego projektu:
• Kompleksowa restauracja budynku dworu.
• Restauracja zabytkowego parku .
• Zakup wyposażenia do budynku dworu.
• Stworzenie oferty programowej ośrodka kultury.

Historia obiektu:
Dwór powstał na terenie własności ziemskiej należącej do rodziny Długoszowskich. Około 1902 roku Antoni Długoszowski rozpoczął budowę Dworu. Antoni Długoszowski zamieszkał w budowanym Dworze wraz ze swoją żoną Stefanią. 2 października 1903 roku urodził im się syn Jan Kanty Długoszowski – ostatni dziedzic Dworu. Po śmierci Antoniego Długoszowskiego w 1913 r., budowę Dworu dokończył jego syn Jan. Jan Kanty Długoszowski pozostał w Dworze do 1945 roku. W czasie II wojny światowej utworzony tam został posterunek niemiecki, a Jan kanty został tam tłumaczem. Po zakończeniu II wojny światowej i parcelacji majątku, Jan Kanty Długoszowski wyjechał z Lipnicy Wielkiej i zamieszkał w Nowej Hucie. Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej, 6 września 1944 roku majątek rodziny Długoszowskich stał się własnością Państwa. Gmina Korzenna otrzymała w akcie darowizny od Województwa Małopolskiego budynek Dworu wraz z otaczającym go parkiem na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.08.2002 r. 
 
Oferta obiektu:
Oferta kulturalna proponowana w odrestaurowanym obiekcie jest ogólnodostępna. Odrestaurowany dwór i park, pełnią rolę ośrodka kultury galicyjskiej. W ramach funkcji kulturalnej obiekt oferuję organizację m.in. następujących usług:
- Koncerty muzyczne i muzyczno taneczne.
- Żywe lekcje historii i muzyczne lekcje mistrzowskie.
- Dzień Galicyjski.
- Biesiada Galicyjska.
- Warsztaty tematyczne (ceramika, rysunek i malarstwo, witraże, rzeźba, formy użytkowe, kuchnia regionalna, haft, bibułkarstwo, wikliniarstwo, warsztaty ekologiczne, warsztaty całodniowe).
- szkolenia, konferencje i spotkania okolicznościowe.
- ekspozycje stałe i czasowe/ zwiedzanie parku i dworu - możliwość zwiedzania z przewodnikiem dla grup zorganizowanych ale także indywidualnych gości, możliwość skorzystania z prezentacji multimedialnych.

 

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty