Kategorie:

zaawansowane

Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach

Cerkiew została zbudowana w XVII w. i stanowi jeden z najpiękniejszych obiektów drewnianej architektury łemkowskiej w Polsce. Świątynia została przebudowana, a z pierwotnej bryły w stanie niezmienionym pozostała tylko nawa, która wraz z prezbiterium nakryta jest łamanym dachem namiotowym. Wszystkie części cerkwi wraz z wieżą zwieńczone są baniastymi hełmami z pozornymi latarniami. Ściany i dachy cerkwi pokryte są gontem, natomiast hełmy są blaszane. Cerkiew ozdobiona jest polichromią figuralno-ornamentalną z początku XX w. W świątyni zachowane zostało kompleksowe wyposażenie. Należy do niego między innymi ikonostas z pięknie zdobionymi carskimi wrotami i 2 barokowe ołtarze boczne z XVIII w – po stronie północnej z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XIX w.), po południowej z dużą ikoną Św. Mikołaja (pocz. XVIII w.). W prezbiterium znajduje się także mały ołtarzyk z ikoną Chrystusa Nauczającego. Ostatnia gruntowna renowacja cerkwi miała miejsce w latach 80. XX wieku, kiedy przywrócono gontowe pokrycie dachów i ścian. Poczynione wtedy prace konserwatorskie zostały nagrodzone prestiżową nagrodą organizacji Europa Nostra.Cerkiew otoczona jest murem z kamienia łamanego, w którym od strony zachodniej znajduje się murowana dzwonnica bramna.

W 2013 roku cerkiew została wyróżniona wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach
Sękowa 13, 38-307 Sękowa

tel. 18 35 18 115
tel. 18 35 18 169

Msze św. w niedziele i święta:
8:30 (greckokatolicka), 12:00 (rzymskokatolicka) 

GPS
N49 35.315 (49.588583)
E21 11.482 (21.191366) 

Warto zobaczyć w okolicy!
Zabudowa łemkowska w Bartnem

 

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty