Kategorie:

zaawansowane

Przystąp do MSIT

NOWI UCZESTNICY MSIT


NABÓR NOWYCH UCZESTNIKÓW

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Małopolskiego swoją uchwałą nr 944 z dnia 18 lipca 2013 r. przyjął zasady rozbudowy Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) o nowych uczestników.

Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT to nowoczesny system informacji turystycznej zintegrowany w warstwie analogowej i cyfrowej, utworzony przy wsparciu środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski.

MSIT to wizytówka regionu, to pierwsze miejsce, które w swojej podróży odwiedzają turyści i goście przebywający w regionie. To dobre wzorce i mobilizacja branży turystycznej do profesjonalnej obsługi gości, co przekłada się na wzrost atrakcyjności turystycznej całego regionu. Dzięki MSIT ogromną szansę na promocję otrzymują obszary mniej znane, niezbyt licznie jeszcze odwiedzane przez turystów, nie do końca odkryte.

W systemie każdy obiekt/atrakcja ma jednakowe prawa, ma szansę na mocną, jednakową promocję. Różnorodność oferty turystycznej, mnogość wydarzeń kulturalnych, obiektów turystycznych, tras, szlaków, żywa tradycja, wieki historii, zjawiskowa przyroda są dzięki MSIT bliższe turyście.

Wszystkie podmioty zainteresowane przystąpieniem do MSIT zapraszamy do udziału w systemie.

Warunki udziału:
   
- Wzór Deklaracji uczestnictwa w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej
   - Wzór Porozumienia w sprawie udziału w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej (MSIT)
   - Regulamin funkcjonowania i pracy Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)
   - System Identyfikacji Wizualnej MSIT
   - System Identyfikacji Wizualnej MSIT - Modelowe rozwiązania aranżacji wnętrz jednostek IT
   - System Identyfikacji Wizualnej MSIT - Katalog mebli i elementów aranżacyjnych
   - Wzór umowy licencyjnej


Manual Obsługi Turysty dla Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

                                                                                     

                                                                                                                                     CERTYFIKACJA JEDNOSTEK MSIT

 

Warunkiem uczestnictwa w MSIT jest udział w procesie certyfikacji. 

Wprowadzony w MSIT system certyfikacji jest bardzo ważnym elementem integracji jednostek IT, określa on bowiem zasady i kryteria ich funkcjonowania. Natomiast, z punktu widzenia turysty, stanowi zakodowaną informację o jakości usług świadczonych przez daną jednostkę IT.

Głównym założeniem certyfikacji MSIT jest zagwarantowanie w całym regionie jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty świadczonych przez wszystkie jednostki IT.

Proces certyfikacji MSIT obejmuje m.in. ocenę zakresu usług dostępnych w jednostce IT oraz jakości obsługi turystów.

Certyfikacja MSIT opiera się na systemie gwiazdkowym, od 1 do 4 gwiazdek. Komisja Certyfikacyjna przyznaje jednostkom IT, spełniającym określone wymagania (wg określonych kryteriów), odpowiednie kategorie (od 1 do 4, w miarę spełnienia większej liczby kryteriów).

Certyfikacja jednostek IT potwierdzona jest certyfikatem jakości, ważnym 1 rok.

Szczegóły dotyczące procesu certyfikacji MSIT znajdują się w „Regulaminie pracy i funkcjonowania MSIT”.

Dokumenty:
- Wniosek o certyfikację jednostek informacji turystycznej
- Indywidualna Karta Oceny

 

 

 

WPISZ SIĘ DO KATALOGU OFERT MSIT

 

Dokumenty:    
Regulamin udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu
       - Załącznik nr 1
       -Załącznik nr 2
       - Załącznik nr 3
       - Załącznik nr 4
      
- Załącznik nr 5
        - Załącznik nr 6
       - Załącznik nr 7

 

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty