Kategorie:

zaawansowane

Jak zaplanować udany urlop

Korzystając z usług biur podróży należy pamiętać o sprawdzeniu wiarygodności organizatora wczasów lub wycieczki.

Informacji tych można szukać w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych www.turystyka.gov.pl.
Organizatora turystyki, mającego siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego można również sprawdzić w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego lub dzwoniąc do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (nr tel.: 12/37-96-028 lub 029).

Zapamiętaj, iż przed podpisaniem umowy należy upewnić się:

  • czy organizator imprezy turystycznej posiada aktualną umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów.
  • jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej oraz jaki jest termin i wysokość pobieranych przez organizatora turystyki przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych.

Umowa o imprezę turystyczną wymaga formy pisemnej:

  • umowa powinna zawierać wszystkie istotne elementy dotyczące imprezy turystycznej, np. dokładne informacje o organizatorze turystyki (nazwa, adres, nr wpisu do Rejestru i nr NIP), cenę i sposób zapłaty, termin, rodzaj transportu i zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i atrakcji turystycznych, rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela, sposób zgłaszania reklamacji
  • cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

 

 

 

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty