Kategorie:

zaawansowane

Chrzanów

Chrzanów położony w zachodniej części Małopolski należy do najciekawszych miast związanych z kulturą judaistyczną na terenie województwa. Chrześcijanie i ludność żydowska żyła wspólnie w Chrzanowie przez 400 lat. Pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się w Chrzanowie w XVI lub pod koniec XVII wieku, a od końca XVIII w. istniała już liczna gmina żydowska razem z sądem rabinackim, założono żydowski cmentarz i rozpoczęto budowę pierwszej chrzanowskiej synagogi. Zatwierdzenie statutu gminy żydowskiej w Chrzanowie  nastąpiło 1 sierpnia 1901 r. Stwierdzał on przynależność do gminy 60 miejscowości. Żydzi w Chrzanowie trudnili się głównie kupiectwem i rzemiosłem. Podczas okupacji niemieckiej w Chrzanowie w roku 1940 r . utworzono getto. Decyzję o jego likwidacji podjęto w roku 1943, a Żydów wywieziono do pobliskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Pamiątki, jakie pozostały po chrzanowskich Żydach to: jeden z największych kirkutów w Małopolsce z 1500 macewami, ubojnia rytualna (przy ul. 3 Maja), synagoga, dawna siedziba Stowarzyszenia Psalmistów Chewre Tillem (przy ul. Garncarskiej) oraz głaz upamiętniający egzekucję 6 Żydów przeprowadzoną przez nazistów za nielegalny wypiek chleba (przy ul. Grunwaldzkiej).

Obiekty na szlaku

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty