Kategorie:

zaawansowane

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska, to największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km.kw) położony na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Pustynia Błędowska nazywana „Polską Saharą" stanowi unikat przyrodniczy i geograficzny w skali europejskiej.

Powierzchnia pustyni rozciągającej się od Błędowa (dzielnica Dąbrowy Górniczej) na zachodzie do Klucz na wschodzie i Chechła na północy, podzielona jest doliną rzeki Biała Przemsza. Średnia miąższość piasków wynosi 40 m (maksymalnie do 70 m). Od początku XX wieku pustynia była wykorzystywana, jako poligon wojskowy. Obecnie, północna część pustyni jest wykorzystywana do ćwiczeń spadochronowych. Na obrzeżach pustyni znajdują się pozostałości bunkra z okresu II wojny światowej. Od lat 50. tych XX wieku pustynia była obsadzana wierzbą kaspijską oraz sosną, co spowodowało znaczne zmniejszenie powierzchni odkrytych piasków. Obecnie obszar pustyni objęty jest programem ochrony Life+ "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych na Pustyni Błędowskiej”, którego celem jest osiągnięcie właściwego stanu ochrony największego w Polsce kompleksu dwóch napiaskowych siedlisk przyrodniczych: ciepłolubnych muraw i wydm śródlądowych. Pustynia znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jest częściowo objęta specjalną ochroną w postaci użytku ekologicznego.
Pustynia jest pochodzenia antropogenicznego. W wyniku prowadzonej od średniowiecza działalności górniczej obniżył się poziom wód gruntowych, co uniemożliwiło rozwój roślin, a okoliczne lasy zostały wycięte na potrzeby górnictwa i hutnictwa. Spowodowało to odsłonięcie około 150 km? piasków sięgających na południu, aż w okolice Szczakowej. Pozostałości tej tzw. Dużej Pustyni Błędowskiej to już niemal całkowicie zarośnięta Pustynia Starczynowska pomiędzy Olkuszem i Bukownem oraz Dziadowskie Morze w okolicach Bukowna. Pustynia Błędowska wielokrotnie była wykorzystywana, jako plan filmowy. Była tu realizowana ekranizacja „Faraona” Bolesława Prusa. Niegdyś można tu było obserwować zjawisko fatamorgany.
Pustynia jest jedną z największych atrakcji turystycznych ziemi olkuskiej. Teren pustyni można podziwiać z punktu widokowego Czubatka (382 m n.p.m.) w Kluczach oraz punktu widokowego Dąbrówka (355 m n.p.m.) w Chechle, gdzie znajdują się resztki bunkra. Przez teren pustyni przebiega żółty, pieszy Szlak Pustynny PTTK o długość 28,5 km łączący Błędów z Ryczowem, a także pomarańczowy szlak Transjurajski Szlak Konny oraz ścieżki dydaktyczne.

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty