Kategorie:

zaawansowane

Galeria BWA w Olkuszu

Jeśli ktoś chce zobaczyć ciekawe i bogate zbiory sztuki współczesnej koniecznie powinien się wybrać do olkuskiej galerii BWA.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu jest niekomercyjną samorządową instytucją kultury. Podstawowym zadaniem, które realizuje GSW BWA jest prezentacja i upowszechnianie sztuki współczesnej oraz umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości; prezentowanie polskiej i zagranicznej sztuki współczesnej na wystawach czasowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Od 2001 roku Galeria BWA funkcjonowała, jako filia Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych z siedzibą w Nowym Sączu. Z dniem 1 stycznia 2010 roku została wspólną instytucją kultury Gminy Olkusz i powiatu olkuskiego. W zbiorach olkuskiej galerii BWA zgromadzono liczącą około 300 prac stałą ekspozycję polskiej sztuki współczesnej, głównie malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki i fotografiki. Uzupełnia ona cykliczne wystawy, na których prezentowany jest dorobek czołowych artystów polskich i zagranicznych. Organizowane są tu także koncerty, plenery, konkursy oraz spotkania z twórcami. Do najważniejszych, cyklicznych imprez organizowanych przez GSW BWA należą m.in.: Międzynarodowy Plener Malarski „Srebrne Miasto Olkusz”, Wystawa Artystów Olkuskich, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia oraz Olkuskie Zaduszki Jazzowe.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu
 ul. Szpitalna 34, 32 – 300 Olkusz, tel./ fax 32 754 34 47 tel. kom. 660 404 840, e-mail: galeriaolkusz@op.pl

Drukuj

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty