Rejestrowanie
  • Mapa strony
  • Strona główna
  • Logowanie
  • Poleć znajomemu

Kategorie:

zaawansowane

Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

Ośrodek Spotkania Kultur mieści się w wyremontowanej byłej synagodze, największym obiekcie tego typu w regionie, w mieście, które przez wiele lat, aż do1939 r. było galicyjskich sztetlem zamieszkałym przez Polaków i Żydów. Przez wieki żyli oni zgodnie obok siebie, bez większych konfliktów. Ośrodek ma pomóc wrócić do tamtych czasów, zamkniętej historii, która może ożyć dzięki wspomnieniom, magicznym eksponatom, starym fotografiom, książkom i głosom świadków przeszłości.

Dąbrowska synagoga, będąca obecnie siedzibą Ośrodka Spotkania Kultur została zbudowana w drugiej połowie XIX w. według projektu żydowskiego architekta i inżyniera Abrahama Goldsteina. Głównym fundatorem był Izaak Stern, o czym informuje napis umieszczony w górnej części ściany wschodniej. Dokładna data zakończenia budowy to najprawdopodobniej 1 kwietnia 1863 r. W latach 1936-1937 synagoga przeszła generalny remont pod nadzorem architekt Dory Mertz z Tarnowa, podczas którego dobudowano do fasady w miejsce drewnianej konstrukcji, wielki, trójkondygnacyjny krużganek z dwiema wieżami zawierającymi klatki schodowe. Dzięki temu budynek uzyskał bardziej okazały i nowoczesny wygląd. II wojna światowa i lata powojenne przyniosły ogromne zniszczenia synagogi. Podejmowane po wojnie próby remontów kończyły się fiaskiem. Sytuacji nie poprawiał fakt, że w 1971 r. synagoga przeszła na własność Skarbu Państwa. Dopiero w 2006 r. na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego została przekazana Gminie Dąbrowa Tarnowska. Prace zabezpieczające rozpoczęto już w 2008 r., a rok później gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania renowacji synagogi do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek został wysoko oceniony przez ekspertów Zarządu Województwa Małopolskiego i środki zostały przyznane. Renowacja synagogi, określanej jako perła architektury Chasydów w Polsce, a zarazem utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur kosztowało ponad 9,8 miliona złotych. Dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynosiło 6.177.349 zł., wkład własny Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosił 2.887.783 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło 1.269.657 zł na dofinansowanie renowacji, a Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie – 92.867 zł. Prace odebrano na początku maja 2012 r., a 5 czerwca 2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu z udziałem licznych gości z kraju i zagranicy. Budynek synagogi zawiera doskonale zrekonstruowaną salę modlitw, w której znajdują się gabloty ekspozycyjne nawiązujące do polsko-żydowskiej historii miasta. Na wyższych kondygnacjach budynku, w dawnych babińcach czyli pomieszczeniach dla kobiet umieszczono eksponaty nawiązujące do historii regionu „Powiśla Dąbrowskiego”. Na specjalnie dobudowanym poziomie „-1” znajduje się wystawa prezentująca kulturę ludową regionu, a zwłaszcza „Zalipie - malowaną wieś”. Ośrodek Spotkania Kultur oprócz funkcji muzealnych odgrywa ważną rolę życiu kulturalnym miasta. To tutaj odbywają się imprezy kulturalne i edukacyjne takie jak Forum Dziennikarzy Polonijnych, we wrześniu 2012 r, Finał Konkursu o Konstytucji RP w październiku 2012 r., a nawet Noce Bluesowe. Ośrodek jest także miejscem gdzie prowadzone są warsztaty teatralne dla młodzieży, warsztaty kultury ludowej i „żywe” lekcje historii i wiedzy o kulturze. Odzyskane piękno synagogi zostało już docenione w wielu konkursach regionalnych i ogólnopolskich oceniających najlepsze renowacje i wykorzystanie funduszy unijnych. Ośrodek Spotkania Kultur jest laureatem konkursu Małopolski Eurolider MRPO w kategorii „przemysł kulturowy”. W ogólnopolskim konkursie Samorządowe Notowania Europejskie Enter Europe zorganizowanym przez Serwis Samorządowy PAP projekt znalazł się wśród dziesięciu finalistów i w głosowaniu internautów zajął trzecie miejsce. Z kolei w konkursie przeprowadzonym przez Religia TV na najlepsza rewitalizację obiektu sakralnego w Polsce w październiku 2012 r. projekt znalazł się w finale i głosami internautów zdobył II miejsce. W tym samym miesiącu Ośrodek Spotkania Kultur otrzymał również wyróżnienie w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski”. Ośrodek w 2013 r. w konkursie organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskał tytuł „Zabytek Zadbany”.

Drukuj

Galeria

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty